POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu SkutecznyPsycholog.pl

  1. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników serwisu SkutecznyPsycholog.pl.
  2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu jest AKK – Anna Kossowska, z siedzibą przy ul. Komorskiej 11/15 lok. 81, 04-161 Warszawa, identyfikująca się numerem NIP: 9511974989 i numerem REGON: 146193454.
  3. Administrator Danych Osobowych powierzył - na podstawie pisemnej umowy spełniającej wymagania wskazane w art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców następującym podmiotom: a) Mariusz Kulerski CERSOFT - w związku z usługą hostingowi, b) Piotr Bobiński – w związku z obsługą informatyczną.
  4. Administrator Danych Osobowych ograniczył do niezbędnego minimum zakres przetwarzanych w ramach Serwisu danych osobowych Użytkowników.
  5. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, Usługodawca weryfikuje posiadanie przez osobę rejestrującą się w Serwisie jako „Profesjonalista” kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, seksuologa lub mediatora.
  6. Odpowiedzi Użytkowników udzielane w ramach testów psychologicznych i testu dopasowania specjalisty, a także ich wyniki, przetwarzane są przez Serwis wyłącznie ze względów technicznych – w celu umożliwienia Użytkownikom wykonania testów. Informacje te nie są przez Serwis zapisywane, gromadzone lub wykorzystywane w innym celu.
  7. Dla zminimalizowania ryzyka wglądu nieuprawnionych osób w udzielane przez osobę rozwiązującą ww. test odpowiedzi, nieaktywność Użytkownika trwająca dłużej niż 5 minut powoduje wygaśnięcie sesji.
  8. W ramach Serwisu stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym m.in. protokoły szyfrujące.
  9. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.
  10. Serwis wykorzystuje adresy IP i stosuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz w ogólnych celach statystycznych.