Prezentowany zestaw pytań odnosi się do różnych aspektów naszego życia. Przy każdym pytaniu podano siedem możliwych odpowiedzi. Zaznacz tę cyfrę, która wyraża Twoją odpowiedź, przy czym cyfry 1 i 7 oznaczają odpowiedzi skrajne. Jeśli określenie umieszczone pod 1 uważasz za właściwe, zaznacz 1; jeśli odpowiada Ci określenie umieszczone pod 7, zaznacz 7. Jeśli masz inne odczucia, zaznacz tę cyfrę, która najlepiej wyraża to, co czujesz. Rozpocznij test
 • Czy kiedy rozmawiasz z ludźmi czujesz, że Cie nie rozumieją?
  nigdy nie mam takiego poczucia
  zawsze mam takie poczucie
 • Przywołaj z pamięci przedsięwzięcia w których uczestniczyłeś/ łaś i które zależały od współpracy z innymi ludźmi. Miałeś/ łaś wtedy poczucie, że zadanie:
  z pewnością nie będzie zrobione
  z pewnością zostanie zrobione
 • Jak dobrze znasz ludzi, z którymi kontaktujesz się na co dzień (wyłączając rodzinę i najbliższe osoby)?
  masz wrażenie, że to obcy ludzie
  bardzo dobrze ich znasz
 • Czy czujesz, że w rzeczywistości nie obchodzi Cię to, co dzieje się wokół Ciebie?
  bardzo rzadko lub nigdy
  bardzo często
 • Czy w przeszłości czułeś/łaś się zaskoczony/a postępowaniem osób, które wydawało Ci, że znasz dobrze?
  nigdy tak nie było
  zawsze tak było
 • Czy kiedyś zawiodły Cię osoby, na które liczyłeś/ łaś?
  nigdy tak nie było
  zawsze tak było
 • Życie jest:
  bardzo ciekawe
  jednostajne
 • W Twoim życiu do tej pory:
  nie było żadnych jasnych celów lub dążeń
  były bardzo jasne cele lub dążenia
 • Czy czujesz, że jesteś traktowany/ a niesprawiedliwie?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
 • Pomyśl o ostatnich dziesięciu latach Twojego życia. Jakie było?
  pełne zmian i nieprzewidywalne
  całkowicie uporządkowane i klarowne
 • Pomyśl o swojej przyszłości. Myślisz, że rzeczy które będziesz robił/ a będą:
  absolutnie fascynujące
  potwornie nudne
 • Czy czasem masz poczucie, że znalazłeś/ łaś się w nieznanej sytuacji i nie wiesz co zrobić?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
 • Które stwierdzenie najlepiej odzwierciedla Twoje podejście do życia?
  zawsze można znaleźć wyjście z przykrych sytuacji życiowych
  nie ma wyjścia z przykrych sytuacji życiowych
 • Myśląc o swoim życiu, bardzo często:
  czujesz, jak dobrze jest żyć
  zadajesz sobie pytanie, po co w ogóle żyjesz
 • Napotykając na trudny problem czujesz, że wybór rozwiązania jest:
  zawsze zawikłany i trudno go dokonać
  zawsze zupełnie klarowny
 • Wykonując codzienne czynności czujesz, że są one dla Ciebie:
  powodem dużej przyjemności i zadowolenia
  powodem przykrości i nudy
 • Kiedy myślisz o swojej przyszłości, to jesteś zdania, że będzie ona:
  pełna zmian i nieprzewidywalna
  całkowicie uporządkowana i klarowna
 • Pomyśl o sytuacjach z przeszłości, kiedy zdarzyło się coś nieprzyjemnego. Jak wtedy reagowałeś/ as?
  myśli o tym dręczyły cię, zamartwiałeś/ łaś się
  tłumaczyłeś/ aś sobie, że musisz jakoś z tym żyć i iść dalej
 • Czy miewasz mieszane uczucia i myśli?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
 • Kiedy poświęcasz czas na coś co wprawia Cię w dobry nastrój:
  na pewno pozostaniesz w dobrym nastroju
  na pewno zdarzy się coś, co zepsuje Ci dobry nastrój
 • Pomyśl o rożnych uczuciach jakie odczuwasz. Czy są w śród nich takie, których wolałbyś/ abyś nie odczuwać?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
 • Kiedy myślisz o swoim przyszłym życiu osobistym, jesteś przekonany/ na że będzie ono:
  zupełnie pozbawione sensu lub celu
  w pełni sensowne i celowe
 • Kiedy myślisz o przyszłości, jesteś przekonany/ na, że:
  jesteś pewny/a, że zawsze będą ludzie na których będziesz mógł/mogła liczyć
  wątpisz, czy będą ludzie na których będziesz mógł/mogła liczyć
 • Jak często masz wrażenie, że nie wiesz, co dokładnie się stanie dalej?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
 • Jak często w przeszłości czułeś/ łaś się przegrany/ na?
  nigdy
  bardzo często
 • Różnym wydarzeniom życiowym przypisujemy mniejszą lub większą wagę. W Twoim przypadku w przeszłości zwykle:
  przeceniałeś/ aś znaczenie lub nie doceniłeś/ aś zdarzeń
  widziałeś/ łaś sprawy we właściwych proporcjach
 • Myśląc o trudnościach, jakich możesz doświadczyć w ważnych aspektach Twojego życia, masz poczucie, że:
  zawsze uda Ci się pokonać trudności
  nie uda Ci się pokonać trudności
 • Jak często masz wrażenie, że to, co robisz na co dzień, jest niezbyt sensowne?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
 • Czy często masz wrażenie, że nie potrafisz zapanować nad niektórymi swoimi uczuciami?
  bardzo często
  bardzo rzadko lub nigdy
Ukończono: 0%